Bhartiya Leadership School

I visionen om den sammenhængende, bæredygtige og glade bydel Bhartiya City er der naturligvis også en skole. Men det skal ikke være en skole som andre i Indien. Visionen for skolen er, at den skal have fokus på “leadership” i den bredest mulige betydning af ordet, på innovation og design og på “21st century skills”. For at gøre dette skal den udvikle nye former for undervisning og læring med vægt på “problem based learning” og “personalized learning”. Rammen om skolens læringsaktiviteter vil være en bygning med åbne læringsmiljøer inspireret af Ørestad Gymnasium og med en høj grad af anvendelse af teknologi.

Skolen skal være en K-12 skole, dvs. en skole med “nursery”, “kindergarten”, “elementary school”, og “high school”. Børnene vil være 3 1/2 år, når de starter. Der vil være en “boardings school” for ca. 100 elever. Skolen skal åbne i en ny moderne skolebygning i juni 2020. 

Skolen er en privat skole initieret af Bhartiya International, men private firmaer må ikke drive skole i Indien. Skolebygningen overdrages på lejevilkår til en fond, som skal eje og drive skolen. Her kommer jeg til at referere til en bestyrelse. I de første år vil skolen være afhængig af støtte fra Bhartiya International, men efter 5-6 år er det meningen, at skolen skal kunne hvile i sig selv.

Skolen henvender sig til den store brede middelklasse, ikke til den rigeste overklasse. Og de fattigste kan ikke betale for uddannelse. Der vil være stipendier eller reduceret til mindrebemidlede.

Det er ambitionen at dette skoleprojekt og andre der måtte komme. at det skal være med til at sætte en ny dagsorden for undervisnings og læring i Indien, hvor skolernes fokus ellers ret entydigt er på akademiske discipliner, udenadslære og gode karakterer.

Jeg er rekrutteret og ansat til at være direktør for Bhartiya Leadership School i Bhartiya City og til at udvikle et innovativt og tidssvarende skolekoncept, der kan implementeres i andre skoleprojekter.

Bhartiya Leadership School skal være en indisk skole med et globalt udsyn. Undervisningssproget vil være engelsk. Vi vil udvikle vort eget leadership curriculum, der skal integreres med curriculum fra de eksamensinstitutioner, som vi udbyder: det indiske ICSE og det internationale IB. Eleverne skal vælge curriculum efter 5. klasse. Så stor en del af læringsaktiviteterne som muligt vil dog være fælles for alle elever uanset eksamens “board”.

En stor udfordring for skolen bliver på én gang at leve op til forældrens enorme forventning til elevernes akademiske resultater målt ved eksamen (gode eksamensresultater er helt afgørende for, om man kan komme ind på de bedste indiske og internationale universiteter og dermed afgørende for den kommende karriere) og samtidig udvikle elever med ledelseskompetencer og “21st century skills”. Skolen vil i meget høj grad anvende “problem based learning” om væsentlige epokale emner med FNs Global Sustaianable Goals som en vigtig ramme.

Succeskriteriet for skolen vil være, at vi både sikrer, at eleverme får lige så gode eller bedre karakterer som eleverne på de skoler, vi konkurrerer med, og at vi udvikler den dannelse og de kompetencer, som vi mener er afgørende for at være altive og engagerede borgere i dagens Indien og verden.

En anden stor udfordring vil være at rekruttere lærere med det rette mindset og de relevante kompetencer til at varetage den undervisning vi gerne vil stå for. Derfor arbejder vi med at udvikle et “Teacher Training Academy”, som vil være et tilbud for alle og som skla starte i foråret. Endvidere udvikler vi et “teacher training program” for de lærere vi ansætter (lærerne vil blive ansat 3-5 måneder før de skal i gang med at undervise).

I øjeblikket arbejder vi med:

  • Enedelig færdiggørelse af tegningerne til bygningen, så vi kan få de nødvendige godkendelser, og så byggeriet kan gå i gang snarest.
  • Design af skolens indre og møblering.
  • Formulering af et skole-charter, som skal udtrykke skolensvision og grundlag.
  • Ansættelse af en projektleder og en ansvarlig for “leadership curriculum” samt en kommunikationsmedarbejder.
  • Planlægning af “Teacher Training Academy” og “Teacher Training Program”.

Hvis vi skal kunne åbne skolen i juni 2020, skal byggeriet gå i gang inden for de næste par måneder. Så vi håber at myndighederne ikke trækker godkendelserne i langdrag (men det findes der jo i Indien metoder til at undgå).

Jeg har i den seneste tid besøgt en del skoler som inspiration til møblering og indretning. Og i den kommende tid vil jeg besøge flere skoler (bl.a. formidlet af den indiske afdeling af Ashoka Changemaker Schools) for at få inspiration til at udvikle vores Leadership curriculum og integrationen med de øvrige curriculum og for at etablere et netværk i Indien.